tisdag 2 januari 2018

Körkort i Finland: Teoriprovet

KÖRKORT I FINLAND: TEORIPROV

1) Du närmar dig en korsning där trafikljuset just blev rött. Du bör
a) gasa
b) tuta
c) gasa och tuta
A och c är rätt. B är nästan rätt.

2) Lämplig hastighet på en motorvägsinfart är
a) 55 km/h
b) 40 km/h
c) 120 km/h eller enligt trafiken på motorvägen

Rätt svar är b. Ser man dessutom bilar på motorvägen bör man av säkerhetsskäl stanna just innan man kör in på den.

3) Belysningen på höger sida på en bil som kör i en rondell blinkar orange. Vad betyder det?
a) det finns jordfel i bilens elsystem
b) bilen ska köra ut ur rondellen
c) chauffören är inte från Österbotten

Rätt svar är c. Chauffören är också troligen från utlandet, där man använder blinkers.

4) En bil framför dig ska byta till samma fil som du kör i. Du bör
a) gasa
b) tuta
c) hålla konstant hastighet, alternativt sakta in om det behövs

A och b är rätt. Alternativt kan man blinka med helljusen.

5) Fotgängare är
a) irrelevanta
b) kommunister
c) svåra att putsa bort från lacken

Rätt svar är a. Fotgängare har inget att göra med bilar, så de bör ignoreras helt och hållet.

6) Gäller endast Österbottningar: Du ska köra till Helsingfors. Vad bör du kontrollera innan start?
a) oljenivå, spolarvätskenivå och lufttryck i däcken
b) att älggeväret ligger i baksätet och är laddat
c) det här är en kuggfråga; man besöker inte Helsingfors.

Rätt svar är c.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar